Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Πράσινο φως από τη διεύθυνση δασών Τρικάλων στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Κόζιακα

Του Αποστόλη Ζώη
Εγκρίθηκε με απόφαση του Διευθυντή Δασών Τρικάλων, το πρόγραμμα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Κόζιακα, για την περίοδο 2009-2010, όπου για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγίου στην περιοχή απαιτούνται κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου που θα ισχύει για την περιφέρεια του Νομού Τρικάλων ήτοι τοπικής, περιφερειακής ή γενικής άδειας, όπως και απόκτηση ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Κυνηγετική περιοχή. Διεξαγωγή του κυνηγιού Ο κυνηγός ή η ομάδα κυνηγών παρουσιάζονται την καθορισμένη ημέρα και ώρα στο αρμόδιο Δασικό όργανο της περιοχής που επέλεξαν για κυνήγι, εφόσον τους έχει καταχωρηθεί η ημερομηνία, ο Δασοφύλακας , το θήραμα και η θέση από το γραφείο της Ε.Κ.Π., και αφού παραδώσουν τις άδειες θήρας, τις ειδικές άδειες εισόδου στην Ε.Κ.Π. και την θεωρημένη κατάσταση όταν πρόκειται για κυνήγι αγριόχοιρου, ζαρκαδιού, ελαφιού και αίγαγρου, τους γίνεται ο σχετικός έλεγχος και οδηγούνται στον τομέα τους για κυνήγι. Μαζί τους έχουν τις ειδικές άδειες εισόδου στην Ε.Κ.Π. για να τις επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο, ενώ την άδεια θήρας παραλαμβάνουν με την λήξη του κυνηγίου από τον Δασοφύλακα οι ίδιοι προσωπικά. Ο κυνηγός ή η ομάδα των κυνηγών που λαμβάνει μέρος στο κυνήγι μέσα στην Ε.Κ.Π. συνοδεύεται πάντοτε από αρμόδιο δασικό όργανο ή από τους βοηθούς τους. Ελλείψει αυτών θα ορίζεται ένας υπεύθυνος από την ομάδα των κυνηγών. Απαγορεύεται η απομάκρυνση από την ομάδα μεμονωμένων κυνηγών. Οι παραβάτες απομακρύνονται της Ε.Κ.Π. και στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση. Η αλλαγή του τομέα ή της ειδικότερης περιοχής κυνηγίου που έχει καθοριστεί, απαγορεύεται να γίνει από τους κυνηγούς, χωρίς την έγκριση των οργάνων της Ε.Κ.Π.. Κάθε τυχόν αλλαγή, θα γίνεται νωρίς το πρωί, πριν την έναρξη του κυνηγίου. Υποχρεωτικά Οι κυνηγοί όλων των θηραμάτων κατά την διάρκεια του κυνηγίου, θα φέρουν στον κορμό του σώματός τους, υποχρεωτικά φωσφορούχα γιλέκα, χρώματος πορτοκαλί προς αποφυγή ατυχημάτων. Κυνηγοί που δεν θα έχουν φωσφορούχα γιλέκα θα απομακρύνονται της Ε.Κ.Π. και θα στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση. Ο κυνηγός που τραυματίζει, κατά την απόλυτη κρίση του δασικού οργάνου που παρακολουθεί το κυνήγι, το θήραμα και δεν το συλλαμβάνει καταβάλλει το μισό της προβλεπόμενης για το θήραμα αξίας. Επιτρέπεται το κυνήγι των αρσενικών φασιανών καθώς και το 50% των θηλυκών φασιανών. Κυνηγός που δεν παρουσιαστεί για κυνήγι τη ημέρα που του έχει οριστεί , δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει την άδεια της ημέρας αυτής , για άλλη είσοδο που θα ζητήσει , εκτός αν το συμβάν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που κάποιος κυνηγός χάσει ή αδυνατεί να συγκεντρώσει τα σκυλιά του , μπορεί με άδεια του αρμόδιου δασοφύλακα να παραμείνει για δύο επί πλέον ώρες στην Ε.Κ.Π. για την αναζήτησή τους χωρίς να φέρει μαζί του κυνηγετικό όπλο. Αν για την αναζήτηση χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο τότε οφείλει τα όπλα που θα έχει μέσα σ’ αυτό να είναι μέσα σε θήκη και άνευ φυσιγγίων. Έλεγχος Μετά το πέρας του κυνηγίου, οι κυνηγοί με όλα τα οχήματά τους επιστρέφουν στο αρμόδιο Δασικό όργανο και τους γίνεται ο σχετικός έλεγχος. Ο φύλακας θήρας ή το εντεταλμένο Δασικό όργανο της Ε.Κ.Π. θα εκδίδει τιμολόγιο πώλησης της Ε.ΚΠ το οποίο θα έχει τις αυτές ενδείξεις με την ειδική άδεια και θα εισπράττει το σχετικό ποσό. Το αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης που θα δίδεται στον κυνηγό θα αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που αναγράφονται. Η ομάδα κυνηγών δικαιούται να κατανέμει μεταξύ των μελών της μέχρι το ανώτερο επιτρεπτό όριο, τα θηράματα που κυνηγήθηκαν απ’ αυτούς. Όταν η ομάδα αποτελείται από κυνηγούς με διαφορετική άδεια τότε οι τιμές όλων των φονευθέντων θηραμάτων καθορίζονται από τις μεγαλύτερες τιμές των θηραμάτων που αναγράφονται στις ειδικές άδειες των κυνηγών της ομάδας. Ο κυνηγός που τελειώνει το κυνήγι πριν τις 14:00 μ.μ. και επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ε.Κ.Π. οφείλει να ενημερώσει το αρμόδιο Δασικό όργανο. Θηράματα Κατά την θηρευτική περίοδο 2009-2010 θα θηρευτούν συνολικά 30 Ελάφια κόκκινα και πλατύκερα, 10 Αίγαγροι , 25 ζαρκάδια, και 105 αγριογούρουνα. Κατά την Κυνηγετική περίοδο 2009 – 2010 δεν θα επιτρέπεται το κυνήγι κανενός θηράματος στην Ε.Κ.Π. κάθε Τρίτη και Παρασκευή για τον εφησυχασμό των θηραμάτων. Η Ε.Κ.Π. δεν λειτουργεί την 28η Οκτωβρίου , την 1η και 2η ημέρα των Χριστουγέννων, την 6η Ιανουαρίου (των Φώτων), την 15η Φεβρουαρίου( Καθαρά Δευτέρα) και τα Σαββατοκύριακα που τυχόν θα διεξαχθούν Εθνικές ή Δημοτικές εκλογές. Τις ημέρες που το έδαφος καλύπτεται παντελώς με χιόνι , δεν γίνεται κυνήγι στην Ε.Κ.Π.. Αν το χιόνι καλύπτει μόνο ορισμένους τομείς της Ε.Κ.Π., το κυνήγι απαγορεύεται στους τομείς αυτούς , σύμφωνα με την απόλυτη κρίση του Επόπτη. Τυχόν Δασικές Απαγορεύτηκες Διατάξεις για απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων που θα εκδοθούν από τα Δασαρχεία Τρικάλων και Καλαμπάκας δεν έχουν εφαρμογή επί της Ε.Κ.Π. Κόζιακα.
Η ΕΡΕΥΝΑ 26 Σεπτεμβρίου 2009, αρ. φύλλου 15313, σελίδα 10

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Ντοκιμαντέρ με θέμα τον Αχελώο

Ο Αχελώος είναι το θέμα του ντοκιμαντέρ που γυρίζεται αυτές τις ημέρες στο νομό μας για την εκπομπή «Μεθόριοι δρόμοι» της ΕΤ3. Έως τώρα έχουν γίνει τα γυρίσματα στις περιοχές του Περτουλίου, της Χρυσομηλιάς και συνεχίζονται στη Διευρυμένη Κοινότητα Ασπροποτάμου.

Σύμφωνα με τη σκηνοθέτη κα. Τσιφλάκου Ηρώ πολύτιμο εργαλείο για τα γυρίσματα αποδείχτηκαν ο τουριστικός οδηγός και οι χάρτες της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε καθώς και οι πληροφορίες και υποδείξεις του κ. Στεργίου Λεωνίδα, υπευθύνου του τμήματος προβολής και δημοσίων σχέσεων της εταιρείας μας.

Να υπενθυμίσουμε ότι παρόμοιο ντοκιμαντέρ με θέμα τον Πηνειό και τους παραποτάμους του είχε γυριστεί το Καλοκαίρι του 2008 και είχε προβληθεί δύο φορές από την ΕΤ3.

www.kenakap.gr

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

Ένας μικρός παράδεισος σπάνιων ειδών πουλιών και ζώων

Τι επισημαίνουν στοιχεία του πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το δασικό σύμπλεγμα Ασπροποτάμου και Κόζιακα

Του Αποστόλη Ζώη
Έναν μικρό "παράδεισο", κατάφυτο, με σπάνια είδη πουλιών και ζώων να κατοικούν εκεί, ανακαλύπτει ο επισκέπτης στο δασικό σύμπλεγμα του Ασπροποτάμου αλλά και στον Κόζιακα του νομού Τρικάλων. Μάλιστα, οι δύο αυτές περιοχές περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του νομού Τρικάλων, που εκπόνησε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικότερα η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Τμήματος Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Στο συγκεκριμένο σχέδιο επιχειρείται η καταγραφή των δυνατοτήτων αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων, των ευκαιριών και των προοπτικών ανάπτυξης του νομού, όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου. Σύμπλεγμα Ασπροποτάμου Στην περιοχή - αναφέρεται στο σχέδιο - δίνεται ο χαρακτηρισμός σύμπλεγμα, επειδή αποτελείται από 8 δάση, το ένα κοντά στο άλλο, ώστε να απαρτίζουν ένα μοναδικό σε έκταση και ομορφιά δάσος, κυρίως ελάτης. Το δασικό σύμπλεγμα εκτείνεται σε 280.000 στρέμματα και η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής είναι ιδιαίτερα πλούσια. Από την έκταση αυτή, τα 125.000 στρέμματα καλύπτονται από δάση, 36.000 στρέμματα είναι μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις, 76.000 στρέμματα είναι υποαλπικές περιοχές (θερινοί βοσκότοποι) και τα υπόλοιπα 43.000 στρέμματα είναι άγονες εκτάσεις, θαμνότοποι, οικισμοί κ.λπ. Κυρίαρχα είδη δένδρων, εκτός από την ελάτη, είναι οι βελανιδιές, τα έλατα, τα πλατάνια και οι οξιές. Οι οικότοποι της περιοχής βρίσκονται σε καλή κατάσταση, με αποτέλεσμα την παρουσία πολλών φυτικών και ζωικών ειδών, όπως το σαλέπι και το τσάι, η καφέ αρκούδα, ο λύκος, ο λαγός, ο αγριόχοιρος, η αγριόγατα, το αγριοκάτσικο και το ζαρκάδι. O Ασπροπόταμος- επισημαίνεται στο ίδιο σχέδιο- σχηματίζεται από δύο παραπόταμους, που συγκλίνουν σ' ένα κεντρικό ρεύμα: ο ένας από την Κορυφή Ρόνα και ο άλλος από το Όρος Λάκμος (Περιστέρι). Η ξεχωριστή ομορφιά του συμπλέγματος οφείλεται στις υψηλές κορυφές, όπως του Λάκμου (2295 μ.) και της Κακαρδίτσας, στα πλούσια, σε ποικιλία δένδρων, δάση (όπως ελάτης), και στα ορμητικά νερά του Ασπροποτάμου (πηγές του Αχελώου). Το δασικό σύμπλεγμα του Ασπροποτάμου, που θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα τμήματα της Πίνδου, εκτείνεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νομού, στις αρχές της λεκάνης απορροής του ποταμού Αχελώου. Η περιοχή προσφέρει προϊόντα ξύλου αλλά και διάφορα δευτερεύοντα προϊόντα, που δεν υστερούν, ωστόσο, σε αξία από τα προϊόντα ξύλου. Ο Ασπροπόταμος, οφείλει το όνομά του στα διαυγή και ορμητικά νερά του. Στις πηγές του Ασπροποτάμου και σε όλους τους παραποτάμους και τα ρέματα που ενώνουν τα νερά τους σχηματίζοντας τον Αχελώο, ζει ένας μικρός πληθυσμός από άγριες πέστροφες. Δεκάδες ορεινά μονοπάτια οδηγούν μέσα από το δάσος, από το χωριό Μαλακάσι στο Στεφάνι, το Μέτσοβο και τους Καλαρύτες έως την Πολυθέα, το Γαρδίκι και την Άρτα. Τα δάσος πήρε την ονομασία του από τον ίδιο τον Ασπροπόταμο, ενώ λίγο πιο πέρα, στο δρόμο για τα Τρία Ποτάμια, στην "καρδιά" του δασικού συμπλέγματος βρίσκεται η Πολυθέα, ένα πανέμορφο παραδοσιακό χωριό.
Η ΕΡΕΥΝΑ 20 Σεπτεμβρίου 2009, αρ. φύλλου 15308, σελίδα 14

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Συμπλοκή αλλοδαπών με σοβαρό τραυματισμό 24χρονου στην Τζούρτζια Τρικάλων

Χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 18:30, στο χωριό Τζούρτζια της Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου του Νομού Τρικάλων, σημειώθηκε σύρραξη 7 νεαρών Αλβανικής καταγωγής.
Το περιστατικό ξεκίνησε από ένα φραστικό διαπληκτισμό δύο νεαρών και εν συνεχεία συμμετείχαν στο επεισόδιο και οι παρέες τους.Στην άγρια αυτή συμπλοκή το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ένας 24χρονος Αλβανός με αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό.Ο τραυματισμένος νεαρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων όπου και νοσηλεύεται.Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalanews.gr οι συγκεκριμένες παρέες είχαν προσωπικές διαφορές από καιρό που αφορούσαν οικονομικές δοσοληψίες. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης.
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009, 11:08 από Χριστίνα Αλεξίου. Trikalanews.

Ο «Παρθενώνας» του ορεινού όγκου

Έξοχη αρχιτεκτονική και σημαντική ιστορία παρουσιάζει η Ι.Μ. Δολιανών – Τι αναφέρει η κ. Μαντζανά.


Του Αποστόλη Ζώη

Έχει χαρακτηριστεί ως ο Παρθενώνας του ορεινού όγκου, λόγω, πρωτίστως, της έξοχης αρχιτεκτονικής, αλλά και της ιστορίας της. Η Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού, στον οικισμό των Δολιανών, είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά και εκκλησιαστικά μνημεία στο Νομό μας, ένας νομός με πολύ σημαντικό ιστορικό, εκκλησιαστικό και μοναστηριακό πλούτο και το μοναδικό συγκρότημα των Μετεώρων. Η αρχιτεκτονική της είναι τέτοια, ώστε, όπως αναφέρει η προϊσταμένη της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Κρυσταλλία Μαντζανά, ο καθηγητής (ακαδημαϊκός και αρχιτέκτονας) Παύλος Μυλωνάς τη χαρακτήρισε ως «τον Παρθενώνα του ορεινού όγκου». Αρχιτεκτονική Χτισμένη σε υψόμετρο 1150μ., στην «καρδιά» της Πίνδου, ακολουθεί έναν σύνθετο τύπο, που ο Π. Μυλωνάς τον περιγράφει ως «θολοσκεπή βασιλική μετά τρούλων και πολλών αψίδων και εντοπίζει τρεις χρονολογικές φάσεις, με αρχική το έτος 1770». Ο καθηγητής αναφέρει ακόμη ότι, «εδώ, ο καλλιτέχνης μεταφέρει θαυμάσια αρχιτεκτονικά στοιχεία από μολδαβικά παραδείγματα, οθωμανικά, αρμενικά όπως και παλιά κεντροευρωπαϊκά». Όλα τα παραπάνω δημιουργούν μια «πολυκυτταρική ευμορφία χώρου», που- σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά- μας οδηγεί στο να φανταστούμε τον αρχικό πρωτομάστορα ως έναν άνθρωπο σοφό και κοσμογυρισμένο, που από την πόλη έως τις παραδουνάβιες χώρες πλούτιζε τις γνώσεις του αυτοσχεδιάζοντας, δίνοντας όμως λύσεις παραδεκτές. Όπως αναφέρει η κ. Μαντζανά, εκτός από τις λεπτές παραστάδες, τα τυφλά αψιδώματα που διαρθρώνουν τις κόγχες και τους τρούλους, υπάρχει και πλούσια γλυπτή διακόσμηση: βάσεις και επίκρανα παραστάδων, βάσεις ημικιονίσκων αλλά και κιονόκρανα, που θυμίζουν μεσαιωνικές δυτικές λύσεις. Υπάρχουν ακόμη έξοχα ανάγλυφα λαϊκής τεχνοτροπίας, όπως η παράσταση της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και οι μορφές των Αγ. Γεωργίου και Δημητρίου. Η αφιέρωση του ναού, σύμφωνα με την κ. Μαντζανά, στον Τίμιο Σταυρό σημαίνει πολλά: πρώτα - πρώτα λαμβάνεται η γιορτή ως αρχή και τέλος γι' αυτούς που δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία και μετακομίζουν, για τις μισθώσεις ποιμένων, πιστικών, παραγιών κ.λπ., ενώ την ίδια μέρα γίνεται η ευλογία των σπόρων για την σπορά κ.λπ. Χαρακτηριστικά Η Ιερά Μονή απέχει 82 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα, μέσα σε πυκνότατο ελατόδασο του πανέμορφου Ασπροποτάμου. Σύμφωνα με στοιχεία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Τρικάλων, το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του ναού είναι οι πολλοί τρούλοι: 12 τον αριθμό, αλλά ο κεντρικός είναι διπλός. Εξωτερικά, ο ναός στολίζεται, επίσης, με αρκετά ενδιαφέροντα λιθανάγλυφα λαϊκής τεχνοτροπίας. Ο πρώτος ναός της, του Αγίου Νικολάου, αναφέρεται το 1790. Σήμερα, υπάρχει στη θέση του νεότερο κτίσμα του 1966. Ο δεύτερος χρονολογικά ναός, αφιερωμένος στην Αγία Ζώνη της Παναγίας, είναι σήμερα, μετά την πυρπόλησή του από τους Γερμανούς το 1943, ένας πεσμένος σωρός από πέτρες, ενώ τα ίδια στοιχεία αναφέρουν, με κάθε επιφύλαξη, πως ανάγεται γύρω στο 1750. Κατά την ανασκαφή του 1998 βρέθηκε χαραγμένο σε πέτρα το έτος 1792. Ο τρίτος και τελευταίος ναός της Μονής, αφιερωμένος στον Τίμιο Σταυρό, είναι κτίσμα του 1792 και ευτυχώς δεν κατέρρευσε κατά την απόπειρα πυρπόλησής του, το 1943. Υποβλήθηκε κατά καιρούς σε αρκετές ανακαινίσεις, σήμερα δε βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Πρόκειται για ιδιόμορφη μεταβυζαντινή εκκλησία, ένα εντυπωσιακό πολύτρουλο και πολύκογχο κτίσμα, με ανυπολόγιστη αρχιτεκτονική αξία και καλή ηχητική, κτίσμα με κατ' εξοχήν πέτρινη φυσιογνωμία, αφού και εσωτερικά ακόμη έμεινε ασοβάτιστο. Η Ιερά Μονή των Δολιανών με την τεράστια και πολυσήμαντη θρησκευτική και κοινωνική προσφορά της, τελικά συγχωνεύτηκε το 1924 στον Άγιο Στέφανο των Μετεώρων και αποτελεί, μέχρι σήμερα, μετόχι του. Εδώ, διασώθηκαν και δύο πολύτιμοι κώδικες της Μονής: 109 (Πρόθεση) και 113 (Παρρησία). Σήμερα, η Ιερά Μονή διαθέτει φύλακα και είναι επισκέψιμη.
Η ΕΡΕΥΝΑ 17 Σεπτεμβρίου 2009, αρ. φύλλου 15305, σελίδα 16

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Κυκλοφόρησε ο Τουριστικός Οδηγός από τη ΔΕΚΑ Τρικάλων

Πρόκειται για τον Τουριστικό Οδηγό του Δήμου Τρικκαίων, ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επισκέπτες, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία, αλλά και χρήσιμα τηλέφωνα και φωτογραφικό υλικό, ενώ προβάλλονται και περιοχές του νομού, όπως το Περτούλι, τα Μετέωρα και ο Ασπροπόταμος, που προσφέρονται για σύντομες αποδράσεις.

Ο Τουριστικός οδηγός, τυπώθηκε σε 5.000 αντίτυπα, τα οποία θα μοιραστούν δωρεάν σε πρώτη φάση στους ξενοδόχους και τους τουριστικούς πράκτορες.

trikki.gr

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009

Για μια ακόμη χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς Ασπροποτάμου διοργάνωσε και το φετινό καλοκαίρι μια σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις.


Η αρχή έγινε την 1η Αυγούστου στην καθιερωμένη τα τελευταία 10 χρόνια εκδήλωση που έγινε στη θέση «Ασβεσταριά». Μετά τον αγιασμό προσφέρθηκε στους παριστάμενους Κρανιώτες και άλλους Ασπροποταμίτες, φασολάδα και νηστίσιμα εδέσματα. Ακολούθησε γλέντι και χορός με παραδοσιακή ορχήστρα δημοτικής μουσικής στο πανέμορφο φυσικό «άνοιγμα» που έχει δημιουργηθεί στο πυκνό ελατόδασος του χωριού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει το έθιμο που είχε καθιερωθεί στα μέσα του 19ου αιώνα και το οποίο συνδυάζονταν με την νηστεία της 1ης Αυγούστου. Την ημέρα αυτή οι άντρες του χωριού πήγαιναν για υλοτόμηση του εκτεταμένου δάσους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των νοικοκυριών τους σε ξυλεία. Στην εξόρμηση τους αυτή τους ακολουθούσαν οι γυναίκες με τα σύνεργα της μαγειρικής και τα παιδιά τα οποία βοηθούσαν στη συλλογή της ρητίνης των ελάτων με την οποία παρασκεύαζαν φάρμακα κυρίως καταπλάσματα. Μετά την υλοτόμηση και μέχρι να γίνει η φασολάδα έστηναν μεγάλο χορό. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2009 και σε συνεργασία με τη Διευρυμένη Κοινό-τητα Ασπροποτάμου πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία του χωριού συναυλία με το νεανικό συγκρότημα «Blow». Η συμμετοχή των νέων της Κρανιάς και όχι μόνο, ήταν αυθόρμητη και μαζική. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στο χώρο μπροστά από το Κοινοτικό κατάστημα έγινε «το απογευματινό γυναικών». Οι κυρίες του χωριού έφτιαξαν γλυκά και πίτες, που μοιράστηκαν σε όλες τις παρευρισκόμενες. Στη συνέχεια ξεφάντωσαν με χορό και τραγούδι κάτω από τους ήχους δημοτικής ορχή-στρας ενώ αργότερα τη «σκυτάλη» ανέλαβαν οι νεαρές Κρανιώτισες. Η επόμενη εκδήλωση στις 11 και 12 Αυγούστου, αφορούσε αποκλειστικά τα παιδιά του χωριού ηλικίας από 6 έως 16 χρονών. Οι Ειρήνη Τελειώνη και Τζίνα Κουτανίτη οργάνωσαν ομαδικά παιχνίδια παραδοσιακά και σύγχρονα. Την πρώτη μέρα τα παιχνίδια διεξήχθησαν στην πλατεία του χωριού και συμμετείχαν σʼ αυτά τα μικρότερα παιδιά, ενώ την επόμενη τα μεγαλύ-τερα παιδιά επιδόθηκαν στο «κυνήγι του θησαυρού» διατρέχοντας σε 3 ώρες τα πλέον αναγνωρίσιμα μέρη του χωριού. Η πρωτοτυπία των παιχνι-διών υποκίνησε τόσο το ενδιαφέρον αλλά και τη δημιουργική διάθεση των παιδιών. Δύο μέρες αργότερα την Πέμπτη, 13 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε η ε-τήσια πεζοπορική εκδρομή στην κορυφή «Γκάλτσα» (υψ. 2069 μ.), για τους νέους αλλά και όσους αισθάνονταν νέοι … Η ανάβαση στη «Γκάλτσα (υψομετρική διαφορά 900μ) διήρκησε 3 περίπου ώρες. Η θέα των Μετεώρων, της χρυσαφένιας θεσσαλικής πεδιάδας αλλά και των κορυφών του Ολύμπου αποζημίωσε όσους στη διαδρομή παραπονιόντουσαν για το δύ-σβατο της ανάβασης. Νέο Δ.Σ. στον Πολιτιστικό ΣύλλογοΤο πρωί της Κυριακής, 16 Αυγούστου, έγινε στο Κοινοτικό κατάστημα του χωριού ο δημόσιος απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. καθώς και οι αρ-χαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Δ. Σ. που αναδείχθηκε συγκροτήθηκε από τους εξής. Πρόεδρος Γιώργος Πολύσης, Αντιπρόεδρος Κώστας Ψαρρής, Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Ταμίας Αδαμαντία Κλιάφα – Νεγρίν και μέλη οι Ελένη Ζαφόλια, Αχιλλέας Σιάχος και Αχιλλέας Τελειώνης.

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2009, 18:16. Ελισάβετ Παπανικολάου. Trikalanews.

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009

Ψηφιακή Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη Ασπροποτάμου

Παλιότερα όταν ακούγαμε τον όρο βιβλιοθήκη το μυαλό μας πήγαινε σε τόνους χαρτιού και ωραία κτήρια, αρκετά απο τα οποία ιστορικά, όπως η εθνική βιβλιοθήκη και η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδριας. Πλέον οι ψηφιακές βιβλιοθήκες διαδικτυακές βιβλιοθήκες (π.χ. Google books με 10 εκατομμύρια βιβλία) έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος και να θεωρούνται οι τελευταίες. Εφόσον στον ασπροπόταμο δεν έχουμε βιβλιοθήκη νομίζω καλό είναι να έχουμε μια ψηφιακή, προσβάσιμη πάντα, από παντού και από όλους. Το υλικό θα εμπλουτιστεί στην πορεία. Όποιος έχει υλικό σχετικό με την περιοχή μπορεί να μας το στείλει.

http://www.aspropotamos.org/Vivliothiki-Aspropotamou.htm

Υποσημείωση: προς το παρόν 2 βιβλία και 2 εργασίες προσφέρονται εξ ολοκλήρου. Τα υπόλοιπα βιβλία περιλαμβάνουν μόνο τα εξώφυλλα, τους προλόγους και σε μερικές περιπτώσεις τις πληροφορίες επικοινωνίας με τους συγγραφείς (Εάν δεν βρείτε πληροφορίες επικοινωνίας με τους συγγραφείς επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πολιτιστικό σύλλογο). Παρόλα αυτά θεωρήσαμε αναγκαίο να τα συμπεριλάβουμε στη βιβλιοθήκη διότι μας φάνηκε εξαιρετικά δύσκολο να τα βρούμε και να τα αγοράσουμε και θα θέλαμε να διευκολύνουμε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν. Σχεδόν όλα τα βιβλία έχουν γραφτεί από ωραίους ανθρώπους που αγαπάνε τα χωριά τους και θελήσανε με την αφιλοκερδή προσπάθειά τους να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους στη δική τους Ιθάκη για όσα τους πρόσφερε. Τους αξίζουν συγχαρητήρια και λίγη δωρεάν διαφήμιση!

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΠΑΝΘΗΡΑΣ»

Οι Γερμανοί εισβάλλουν και πυρπολούν την Πίνδο

του κ. Δημήτρη Κωνσταντινίδη (Έκδοση 2009 σελίδες 254). dikonnidis@yahoo.gr

Στο βιβλίο του Κρανιώτη εκπαιδευτικού κ. Δημήτρη Κωνσταντινίδη αποτυπώνεται η πιο πειστική και ολοκληρωμένη εικόνα για τα γεγονότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα τη ζωή χιλιάδων κατοίκων των βλάχικων οικισμών της Πίνδου κατά τη διάρκεια των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων των γερμανικών στρατευμάτων εναντίον των ανταρτών τον Οκτώβριο του 1943. Η έρευνα του κ. Κωνσταντινίδη εστιάστηκε στα ανέκδοτα μέχρι σήμερα αρχεία του γερμανικού στρατού τα οποία περιήλθαν πολύ πρόσφατα στην κυριότητα του ελληνικού στρατού. Η επεξεργασία των συγκεκριμένων αρχείων, που μόλις ξεκίνησε, αποκάλυψε στο συγγραφέα τόσο το πρωτότυπο επιχειρησιακό σχέδιο που έφερε την κωδική ονομασία «Πάνθηρας» όσο και ένα πλήθος εγγράφων των γερμανικών μονάδων που διεξήγαγαν την επιχείρηση.
Αξιοποιώντας τα γερμανικά έγγραφα αλλά και τις προσωπικές μαρτυρίες των λιγοστών εν ζωή αυτοπτών μαρτύρων ο κ. Κωνσταντινίδης παρακολουθεί και καταγράφει βήμα προς βήμα την πορεία και τη δράση των τριών μονάδων μάχης του γερμανικού στρατού σ’ όλα τα βλαχοχώρια της Πίνδου (Κρανιά, Μέτσοβο, Περιβόλι, Μηλιά, Καλαμπάκα, Καστανιά, Αμάραντος, Χαλίκι, Πολυθέα, Γαρδίκι, Κουτσούφλιανη, Μαλακάσι, Κλεινοβός, Περτούλι, Νεραΐδοχώρι, Ελάτη, κ.α). Εκτός από σημείο χρονολογικής και πραγματολογικής αναφοράς, η αφήγηση των γεγονότων του Οκτωβρίου του 1943 αναδεικνύει το είδος και τις διαστάσεις του πολέμου που διεξήχθη στην Πίνδο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο βίωσαν τις καταστροφές των χωριών τους οι ντόπιοι πληθυσμοί.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κεφάλαιο με τις αναφορές στη μετέπειτα δράση των Γερμανών αξιωματικών του «Πάνθηρα» τα πρόσωπα των οποίων αποκαλύπτονται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την παράθεση των πρωτότυπων γερμανικών στρατιωτικών εγγράφων του «Πάνθηρα» που σχετίζονται με όλες τις πτυχές της επιχείρησης.
Τιμή 18,00 Ευρώ

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Δυο φωτιές στον Ασπροπόταμο!!


Κατασβέστηκαν γρήγορα και από την παρέμβαση της Πυροσβεστικής.


Δυο φωτιές κλήθηκε να κατασβήσει η πυροσβεστική υπηρεσία την περασμένη Τετάρτη. Οι φωτιές σημειώθηκαν στην περιοχή Κονάκια Κρανιάς και η άλλη στα Δολιανά σε Βοσκότοπο. Στην πρώτη περίπτωση παρευρέθη και ο Διευθυντής Περιφέρειας κ. Γάτος. Από την πρώτη στιγμή στις εστίες των πυρκαγιών παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της διευρυμένης κοινότητας Ασπροποτάμου κ. Δημήτρης Βουρλίτσης. Και οι δυο φωτιές κατασβέστηκαν γρήγορα από τις συντονισμένες προσπάθειες της Πυροσβεστικής. Η έκταση που κάηκε ήταν μικρή αφού οι πολλές βροχές και το πολύ πράσινο δεν ευνοούσαν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Οι κεραυνοί που πέσαν στην περιοχή την Τρίτη το βράδυ ήταν η αιτία πρόκλησης της φωτιάς. Τα έλατα που πέσαν οι κεραυνοί κρυφόκαιγαν μέχρι την Τετάρτη το πρωί και μόλις οι συνθήκες το ευνόησαν (στέγνωσαν τα δένδρα) έγινε αναζωπύρωση. Τελικά όλα πήγαν καλά χωρίς μεγάλες καταστροφές.
Η ΕΡΕΥΝΑ 04 Σεπτεμβρίου 2009, αρ. φύλλου 15294, σελίδα 17

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

απο το http://tameteora.gr

Αφιερωμένα Εξαιρετικά
14-08-2009 10:05:50
Αρθρογράφος:
Γιάννης Ψαρρής, ''Τύπος και Υπογραμμός''

κ. Δημήτριο Βουρλίτση, πρόεδρο Κοινότητας Ασπροποτάμου: Σας ‘‘τιμώρησε’’ η Παναγία γιατί βάλατε γιορτή πίτας στο Χαλίκι στις 8 Αυγούστου περίοδο νηστείας γι’ αυτό έβρεξε καρεκλοπόδαρα. Και μη μας πείτε ότι οι βλάχικες τσουκνιδολαχανόπιτες ήταν χωρίς τυρί και οι γαλατόπιτες χωρίς γάλα. (Μας φεύγουν και τα σάλια).

O γνωστός ζωγράφος Άγγελος στο χωριό Στεφάνι.

Ο γνωστός ζωγράφος Άγγελος με καταγωγή απο τη Φαρκαδόνα επισκεύθηκε το καλοκαίρι τον Ασπροπόταμο και το Στεφανι. Έργα του με θεματολογία για τη φύση μπορείτε να δείτε στο 


http://www.angelos.com.gr

  "Θέλω η ζωγραφική μου να είναι ένα συναισθηματικό και πνευματικό καταφύγιο. Θέλω να είναι μια εικόνα γαλήνια, ειρηνική, ανοίγοντας ένα μονοπάτι προς την εσωτερική μας λύτρωση"
Άγγελος

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΙΟΡΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΙΚΙ - ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ

Ο Άγιος Μάμας
Ο Άγιος Μάμας είναι άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο οποίος έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα (μ.Χ.) και μαρτύρησε επί Αυτοκράτορα Αυρηλιανού. Το όνομά του φέρουν σήμερα χωριά στην Ελλάδα , ενώ θεωρείται και ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους στην Κύπρο και τη Σκύρο.Η μνήμη του εορτάζεται στις 2 Σεπτεμβρίου.

Γιόρτασαν τον προστάτη της Κτηνοτροφίας «Άγιο Μάμα»

Του Βαγγέλη Γκιάτα


Η περιοχή της διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου θεωρείται μια από τις κτηνοτροφικές περιοχές του Νομού μας. Από τα χωριά του Ασπροποτάμου το Χαλίκι θεωρείται ότι διαθέτει τον μεγαλύτερο πληθυσμό σε ζώα. Ήτοι στο Χαλίκι υπάρχουν 10 χιλ. πρόβατα και 700 βοοειδή. Εδώ και αρκετά χρόνια οι κτηνοτρόφοι που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη περιοχή έχουν καθιερώσει την γιορτή τους. Φέτος η γιορτή του πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη 2 Σεπτέμβρη. Από νωρίς το πρωί το πρόγραμμα ξεκίνησε με θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής. Μετά την λειτουργία ακολούθησε γεύμα παραδοσιακό που προσέφεραν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής. Ακολούθησε γλέντι με το συγκρότημα του Γιάννη Παπαθεοδώρου όπου διήρκησε μέχρι τις απογευματινές ώρες. Η όλη γιορτή ήταν αφιερωμένη στον προστάτη της κτηνοτροφίας «Άγιο Μάμα». Την εκδήλωση χαιρέτισε ο πρόεδρος της Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου Δημήτρης Βουρλίτσης. Παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Καστανιάς Κώστας Τόλης, ο πρώην Δασάρχης Ζαλαβράς Ηλίας, ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας Ιωάννης Παπανίκος, ο Υποδιευθυντής του ΚΕΝΑΚΑΠ Βάιος Κουτής, ο Λεωνίδας Στεργίου, οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπελντένης και Τύμπας και οι πάρεδροι Ανθούσας και Χαλικίου.
Η ΕΡΕΥΝΑ 04 Σεπτεμβρίου 2009, αρ. φύλλου 15294, σελίδα 14