Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Ερχεται ο Καποδίστριας 2 Και ετοιμάζεται μεγάλη αλλαγή στο κράτος και στη Δημόσια Διοίκηση

Η διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας ξεκινά. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούση συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη της μεταρρύθμισης ώστε οι δημοτικές εκλογές του 2010 να διεξαχθούν με βάση τον νέο αυτοδιοικητικό χάρτη. Βάση συζήτησης για τους νέους δήμους του «Καποδίστρια 2» θα είναι η μελέτη που έχει εκπονήσει το Ινστιτούτο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οποία έχει υιοθετήσει και η ΚΕΔΚΕ.
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2009 το βήμα on line

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Υποχρεωτική η δήλωση των νεκρών ζώων από τους κτηνοτρόφους του νομού

Προκειμένου να γίνει δειγματοληψία εγκεφάλου για εργαστηριακή εξέταση, για σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια
Του Αποστόλη Ζώη
Μέσα σε δύο ημέρες από το θάνατο των ζώων τους, θα πρέπει να δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι του νομού μας τον αριθμό των νεκρών βοοειδών ηλικίας άνω των 24 μηνών που προέρχονται από τρίτες χώρες ή 48 μηνών που προέρχονται από Ελλάδα και κοινοτικές χώρες και τα νεκρά γιδοπρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών. Οι δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με τη διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης Τρικάλων θα πρέπει να γίνονται στα Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής τους προκειμένου να γίνει δειγματοληψία εγκεφάλου για εργαστηριακή εξέταση, για σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια, θα λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων. Ύψος αποζημίωσης Το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται σε 120 ευρώ στα βοοειδή και 30 ευρώ στα γιδοπρόβατα για κάθε νεκρό ζώο που προσκομίζεται στα Αγροτικά Κτηνιατρεία. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κτηνοτρόφοι να απευθύνονται στα Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής τους. Άμεσα Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, κατά τη συνεδρίασή του, εκτιμώντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον κτηνοτροφικό τομέα όπου πολύ μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά και άλλα προβλήματα, αποφάσισε να ζητήσει την άμεση οικονομική στήριξη του κλάδου, μαζί με σειρά άλλων μέτρων. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Δ.Σ. του ΣΕΚ, αποφασίστηκαν τα εξής: -Αναφορικά με το θέμα της ρύθμισης των χρεών ο ΣΕΚ επιμένει στην απόφασή του για άμεσο πάγωμα όπως αναλυτικά αναφέρεται στο έγγραφο που στάλθηκε στη νέα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. -Να ζητηθεί προκαταβολή των ατομικών δικαιωμάτων των κτηνοτρόφων και ιδιαίτερα της εξισωτικής ενίσχυσης για το 2009 όπως και τα προηγούμενα χρόνια. -Ο ΣΕΚ επιμένει στην άμεση οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων. -Ενώ είχε γίνει αποδεκτό το αίτημα του συνδέσμου για την ταυτοποίηση του βοείου κρέατος με ΚΥΑ, ξαφνικά στις 5/8/2009 και χωρίς καμία ενημέρωση, ο πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κύριος Μ. Παπαδόπουλος τροποποίησε την ΚΥΑ με ΥΑ με βάση την οποία η αναγραφή της προέλευσης του κρέατος γίνεται προαιρετική από υποχρεωτική που προβλέπει η προηγούμενη ΚΥΑ. Η παραπάνω απόφαση έχει σαν συνέπεια αφ΄ενός την εξαπάτηση του καταναλωτικού κοινού και αφετέρου την απώλεια εισοδήματος των Ελλήνων κτηνοτρόφων.
Η ΕΡΕΥΝΑ 27 Οκτωβρίου 2009, αρ. φύλλου 15339, σελίδα 14

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Απαγορεύσεις και αυστηρές ποινές για την Ε.Κ.Π. Κόζιακα

Τι περιλαμβάνει η σχετική απόφαση για τους κυνηγούς

Του Αποστόλη Ζώη
Σημαντικές είναι οι απαγορεύσεις και ποινές που θα υποβληθούν στους παραβάτες κυνηγούς που θα προτιμήσουν την Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Κόζιακα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της διεύθυνσης δασών Τρικάλων. Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός μπορεί να υποβάλλει αίτηση για σειρά προτεραιότητας από την 1 Ιανουαρίου του έτους της Κυνηγετικής περιόδου και να ακολουθήσει την υπόλοιπη διαδικασία αργότερα (δηλαδή μετά τη θεώρηση της κοινής άδειας κυνηγίου ). Κάθε αίτηση πρωτοκολλείται, δίδεται η σειρά προτεραιότητας και καταχωρείται, σε ειδικά βιβλία. Η σειρά προτεραιότητας κυνηγίου ισχύει για ολόκληρη την Κυνηγετική περιοχή και όχι χωριστά. Δεν επιτρέπεται Σύμφωνα με την απόφαση δεν επιτρέπεται η χρήση διόπτρων και ασυρμάτων για άσκηση θήρας, η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπινών) με γέμισμα άνω των τριών φυσιγγίων, όπλων με ραβδωτή κάνη και όπλων που φέρουν τηλεσκόπια, όπως και η χρήση εννεαβόλων φυσιγγίων καθώς και οποιοδήποτε άλλων φυσιγγίων για θήρα Ζαρκαδιού, Ελαφιού, Αίγαγρου και Αγριογούρουνου (επιτρέπεται μόνο μονόβολα). Επίσης δε επιτρέπεται η χρησιμοποίηση σκυλιών δίωξης κατά τις ημέρες που δεν κυνηγιούνται τα τριχωτά θηράματα, η απόκρυψη φονευθέντος θηράματος, όπως και η θήρα θηράματος που ο αριθμός συμπληρώθηκε κατά τομέα ή σε ολόκληρη την Ε.Κ.Π. κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. Ποινές Οι παραβάτες των παραπάνω περιπτώσεων διώκονται ποινικά για παράβαση των Νόμων περί θήρας ή απαγορευτικής διάταξης. Τα θηράματα που θηρεύτηκαν κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων κατάσχονται και εκποιούνται επί τόπου ή αλλού, αν υφίστανται η δυνατότητα μεταφοράς των, αποκλειομένων των παραβατών της συμμετοχής στην δημοπρασία. Πλέον των παραπάνω οι παραβάτες ορισμένων περιπτώσεων θα στερούνται την ειδική άδεια κυνηγίου για ολόκληρη την θηρευτική περίοδο (ολόκληρη η ομάδα αν το κυνήγι είναι ομαδικό ή ο παραβάτης κυνηγός της ομάδας καθώς και ο μεμονωμένος κυνηγός) ενώ άλλοι παραβάτες θα στερούνται την εδική άδεια εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων για ολόκληρη την περίοδο εκγύμνασης.. Κυνηγοί επίσης που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα κυνηγίου της Ε.Κ.Π. Κόζιακα και δεν συμμορφώνονται με τις εντολές και τις υποδείξεις των οργάνων της και επιδεικνύουν ανυπακοή ή ανάρμοστη συμπεριφορά προς τα δασικά όργανα ή αποχωρήσουν από την Ε.Κ.Π. χωρίς να παραλάβουν προσωπικά το ατομικό βιβλιάριο θήρας και την ειδική άδεια θήρας , θα στερούνται του κυνηγίου μέχρι δεκαπέντε (15) κυνηγετικές ημέρες , μετά από πρόταση του Επόπτη της Ε.Κ.Π. Κόζιακα και απόφαση του Δασάρχη Τρικάλων. Να σημειώσουμε πως οι κυνηγετικές θέσεις και οι τόποι παρουσιάσεως των κυνηγών θα καθορίζονται από τον Επόπτη ή σε περίπτωση απουσίας του από τον υπεύθυνο βοηθό του και είναι δυνατόν για την ομαλή και ελεγχόμενη διεξαγωγή του κυνηγιού, να περιορίζονται, να αυξάνονται ή και να αλλάζουν, ανάλογα με τις δυνατότητες σε προσωπικό μόνιμο και εποχιακό της Ε.Κ.Π..

Η ΕΡΕΥΝΑ 16 Οκτωβρίου 2009, αρ. φύλλου 15330, σελίδα 18

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

Η καταστροφή της βερλίγκας

Από: Δημητρησ Καρανικασ <dimniks@yahoo.gr> Θέμα: Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΒΕΡΛΙΓΚΑΣ Προς: info@aspropotamos.org Ημερομηνία: Σάββατο, 3 Οκτώβριος 2009, 20:29
Μονο θλιψη προκαλει η κατασκευη του δρομου στη βερλιγκα σε μια απο τις πιο παρθενες περιοχες της ελλαδος.Δυστυχώς η βερλιγκα, το συμβολο του ασπροποταμου, που χρειαστηκε εκατομμυρια χρονια να δημιουργηθει καταστραφικε μεσα σε λιγες ωρες.Γι αυτο φροντισαν οι μπουλντοζες καποιων που δυστυχως σε αυτον τον τοπο ετσι εννοουν την αναπτυξη.Ο συγκεκριμενος δρομος ανοιχθηκε τον Σεπτεμβριο του 2007 ποιος ξερει απο ποιους και για ποιον λογο.Η θλιψη γινεται πιο μεγαλη οχι μονο απο αυτο καθε αυτο το γεγονος αλλα απο την αδιαφορια που εχει επιδειξει εδω και 2 χρονια τοσο η τοπικη κοινωνια του χαλικιου οσο και ολοκληρου του ασπροποταμου.Οσο για τους εκει τοπικους αρχοντες αυτοι δεν ειναι σε θεση ουτε τον τοπο τους να προστατεψουν. Στις φωτογραφιες φαινεται καθαρα το μεγεθος της καταστροφης.

Καρανικας Δημητριος dimniks@yahoo.gr
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

Αποτελέσματα Εκλογών 2009

Περιφέρεια Τρικάλων / Δήμοι / Κοινότητα Ασπροποτάμου

Ωρα 5/10 8:05
Ενσωμάτωση 5/5 / 100.00 %
Εγγεγραμμένοι 2,461
Ψήφισαν 1,847 / 75.05 %
Εγκυρα 1,821
Ακυρα 20 / 1.08 %
Λευκά 6 / 0.32 %

Κόμμα
Αποτελέσματα 2009
Ποσοστό / Ψήφοι
Αποτελέσματα 2007
Ποσοστό / Ψήφοι
Νέα Δημοκρατία
49.53 % 902
57.60 % 1,069
ΠΑ.ΣΟ.Κ
39.59 % 721
33.57 % 623
Κ.Κ.Ε.
3.46 % 63
3.18 % 59
ΛΑ.Ο.Σ
3.13 % 57
1.56 % 29
ΣΥ.ΡΙΖ.Α
2.25 % 41
2.96 % 55
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
1.04 % 19
0.86 % 16
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.)
0.33 % 6
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
0.22 % 4
0.16 % 3
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή
0.16 % 3
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
0.11 % 2
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ
0.05 % 1
Ενωση Κεντρώων
0.05 % 1
0.11 % 2
Δημοκρατικοί
0.05 % 1

Υπουργείο Εσωτερικών.

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

Στην τύχη τους οι προστατευόμενες περιοχές

Οι περιοχές Natura αναφέρουν στοιχεία μελέτης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να συμβάλλουν και στην άρση των περιφερειακών ανισοτήτων

Του Αποστόλη Ζώη
Ένα οργανωμένο σχέδιο διαχείρισης των υψηλής αξίας προστατευόμενων περιοχών λείπει για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με την αξιολόγηση της πορείας δράσεων στις περιοχές Natura για τη νέα προγραμματική περίοδο από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η εικόνα Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σημειώνει διαθέτει ένα σημαντικό φυσικό πλούτο με πλούσια βιοποικιλότητα με υψηλό βαθμό ενδημικότητας. Οι προστατευόμενες και οι υπό προστασία περιοχές καταλαμβάνουν το 18% του Ελληνικού εδάφους. Η έκταση των περιοχών «NATURA 2000» στη Θεσσαλία είναι περίπου 220.000 Ηα σε συνολική έκταση της περιφέρειας 1.400.000 Ηα (ποσοστό 16%). Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχουν αρκετές περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος που έχουν μελετηθεί ή μελετούνται και βρίσκονται κυρίως περιμετρικά του εντατικά καλλιεργούμενου Θεσσαλικού κάμπου. Από τις 31 περιοχές που αξιολογούνται σαν σημαντικές οικολογικά περιοχές μόνο οι 10 προστατεύονται από την Ελληνική νομοθεσία με ποικίλους χαρακτηρισμούς ( εθνικός δρυμός, αισθητικό δάσος, κ.λπ.). Απουσιάζει Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, διαπιστώνεται με βάση τα παραπάνω στοιχεία, απουσιάζει ένα οργανωμένο σχέδιο διαχείρισης των υψηλής αξίας προστατευόμενων περιοχών. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να στηρίζεται στις ιδιομορφίες των τοπικών κοινωνιών, να λαμβάνει υπόψη του την συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και να υιοθετεί δράσεις που θα στοχεύουν στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ύπαρξη στην Περιφέρεια, διευκρινίζεται, μεγάλου αριθμού προστατευόμενων περιοχών δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξής της, για το λόγο αυτό οι περιοχές NATURA 2000 θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως το εκάστοτε συγκριτικό πλεονέκτημα της κάθε ευρύτερης περιοχής που τις «φιλοξενεί». Για να γίνει, όμως, κάτι τέτοιο θα πρέπει τα σχέδια διαχείρισης των περιοχών αυτών να προσανατολιστούν άμεσα και να προσαρμοστούν στις σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις και αλλαγές, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται διεθνώς. Εναρμόνιση Ειδικότερα, αναφέρεται, είναι αναγκαία η άμεση εναρμόνιση όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων με τις αρχές διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και η υιοθέτηση δράσεων που θα στοχεύουν στην ήπια ανάπτυξη των περιοχών αυτών, με γνώμονα πάντα την προστασία τους. Η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι σε θέση να παράγει προϊόντα (υλικά και μη) υψηλής ποιότητας, καλύπτοντας τις μελλοντικές ανάγκες των καταναλωτών. Η ύπαρξη στην Περιφέρεια περιοχών NATURA 2000, καταλήγει το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θα πρέπει να «χρησιμοποιηθεί» από τους τοπικούς φορείς και να οδηγήσει, μέσα από ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης, στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στην άρση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ενσωμάτωση Στο πλαίσιο της 4ης προγραμματικής περιόδου (2007-2013) επισημαίνει το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτείνεται η διαχείριση των περιοχών NATURA να ενσωματωθεί στο ευρύτερο πλαίσιο περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης. Σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας προέχει η διαμόρφωση μιας σειράς ολοκληρωμένων πολιτικών για την ανάπτυξη και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων των προστατευόμενων περιοχών που θα εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό, θεσμοθετημένο και δεσμευτικό στην εφαρμογή του. Επίσης αναγκαία είναι η επεξεργασία μιας συνεκτικής πολιτικής για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση όλων των προστατευόμενων περιοχών, που θα περιλαμβάνει διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, την επιστημονική κοινότητα και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, ώστε μέχρι το 2010 να έχουν εγκριθεί σχέδια διαχείρισης και μέχρι το 2012 να λειτουργούν φορείς διαχείρισης σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές της Θεσσαλίας.
Η ΕΡΕΥΝΑ 02 Οκτωβρίου 2009, αρ. φύλλου 15318, σελίδα 12

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

Περί δασών

Ανώνυμος είπε...
Darky από defencenet.gr. Παιδιά την χάνεται την περιοχή μεσα απ τα χέρια σας..μπορεί προσωρινά να κερδίσετε απ την όποια ανάπτυξη αλλά ο πλούτος σας που είναι το φυσικό περιβάλλον θα τον χάσετε με μαθηματικά βέβαιο τρόπο. Να ναι καλά η Μονή Μετεώρων Αγίου Στεφάνου που αντί να ασχολείται με τα του Θεού θέλουν να γινουν ακτήμονες οι τραγογένηδες στον Ασπροπόταμο..με χρυσόβουλα αλά Βατοπέδι και με κινήσεις "καλής θέλησης" απο κάποιους που τους έδωσαν κάποιες μικρές εκτάσεις άνοιξαν την όρεξη στους τραγογένηδες και για περισσότερες. Ήδη στο Κατάφυτο με βάση κάποιο χρυσόβουλο ιδιώτες διεκδίκησαν 15.000 στρεμματα. Η Μονή απ τα αρχικά μερικές εκατοντάδες στρέμματα κινείται και για επιπλέον 5,000 στρέμματα στην περιοχή του Στεφανίου...και επίσης κάποιοι έκλεψαν τις συμβάσεις του 1890 του ελληνικού με το βουλγαρικό κράτος απο τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Δασών που αποδεικνύουν τον δασικό χαρακτήρα της περιοχής! Η αρχή της καταστροφής ήδη είναι εδώ, με μπροστάρηδες τους αλήτες τους τράγους της Μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, τους Δασικούς που ως κίνηση καλής θέλησης τους έδωσαν ένα κομμάτι και έδωσαν και σε άλλους το νομικό προηγούμενο να διεκδικήσουν..σε λίγο καιρός είναι να ακολουθήσουν και οι φωτιές...ή θα σοβαρευτούν εκεί κάτω και κάποιοι θα αναγκάσουν με όποιον τρόπο έστω και τραμπουκισμό τους όποιους επιτήδειους και τους τραγόπαπες απ τις ανοησίες της διεκδίκησης ή αύριο μεθαύριο θα κλαίτε για τον τόπο σαςΝέος πόλεμος για το «Βατοπέδι» των Μετεώρων 23-05-2009ΣΤΟΝ ΆΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟ Ιδιώτες διεκδικούν 50.000 στρέμματαΈχουν κλαπεί τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κυριότητα του Δημοσίου http://www.press-time.com/reportage-gr/vatopedimetewrwn-gr.html
1 Οκτώβριος 2009 11:11 πμ

Ανώνυμος είπε...
Καταγγέλλουν αδιαφορία για τα δάση Ασπροποτάμου. Στην ίδια ανακοίνωση ο Συνεταιρισμός καταφέρεται εναντίον του προέδρου της διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου, Δημ. Βουρλίτση, για την απουσία του από τη συνέλευση στην οποία είχαν προσκληθεί οι βουλευτές όλων των κομμάτων, ο νομάρχης και ο δήμαρχος Τρικάλων, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κοινοτάρχης Ασπροποτάμου και οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Δασών και του Δασαρχείου Καλαμπάκας.http://www.e-enimerosi.gr/article/3674/Τί έγινε παιδιά;; Ο κος Βουρλίτσης και η νομική του ομάδα πώς κατάφερε να χάσει μέχρι τώρα δύο δίκες;; Μήπως ήθελε να τις χάσει επίτηδες; Μήπως δεν έκανε ότι πραγματικά μπορούσε και όφειλε να κάνει για την υπεράσπιση των δικαίων του τόπου;