Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Η αρχή της καταστροφής προ των πυλών για χαριν των επιδοτήσεων

το υδροηλεκτρικό έκτρωμα θα καταλάβει έκταση 10,221 στρεμάτων!!!!

όλες οι λεπτομέρειες στο pdf αρχείο που επισυνάπτεται στη ακόλουθη σελίδα. Κάντε κλίκ στη ''Λήψη Αρχείου''.

http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/ada/4%CE%911%CE%990-%CE%9B

Δεν υπάρχουν σχόλια: