Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Δομνίστα - colours of augusttaking photos at the local festival in domnista for our photobook.
walking around and foraging fresh fruit.
looking forward for the next meeting in october.
missing writing here. so, more to come very soon.

 http://aufrais.com/2012/08/18/colours-of-august/

Δεν υπάρχουν σχόλια: